Gia công lắp đặt nhà thép, nhà tiền chế

Gia công lắp đặt nhà thép, nhà tiền chế
Với ưu điểm là chi phí thấp, thời gian xây dựng nhanh, dễ mở rộng, hiện tại và tương lai nhà thép tiền chế sẽ dần thay thế nhà xưởng thông thường. Nắm bắt được xu thế đó, Công ty Hiếu Phát mạnh dạn đầu ...

Gia công cơ khí

Gia công cơ khí
Dịch vụ gia công cơ khí như: CẮT, PHAY, MÀI, Nhiệt Luyện, Gia công chính xác, khuôn mẫu... Công ty Hiếu Phát chuyên Gia công và Cung cấp Thép Đặc chủng cho cách ngành Cơ khí khuôn mẫu, Cơ khí chế tạo...